DU HỌC CÁC NƯỚC > Du học Đài Loan >
Các trường đại học Email Bản in

Danh sách các trường Đại Học tại Đài Loan

(12 Dec 2013 16:02:47)

 

 

 

·          Central Police University                                                                             http://www.cpu.edu.tw

 

·          National Central University                                                                          http://www.ncu.edu.tw

 

·          National Changhua University of Education                                                         http://www.ncue.edu.tw

 

·          National Cheng Kung University                                                                  http://www.ncku.edu.tw

 

·          National Chengchi University                                                                       http://www.nccu.edu.tw

 

·          National Chi Nan University                                                                         http://www.ncnu.edu.tw

 

·          National Chiao Tung University                                                                    http://www.nctu.edu.tw

 

·          National Chiayi University                                                                            http://www.ncyu.edu.tw

 

·          National Chung Cheng University                                                                http://www.ccu.edu.tw

 

·          National Chung Hsing University                                                                 http://www.nchu.edu.tw

 

·          National Dong Hwa University                                                                     http://www.ndhu.edu.tw

 

·          National Kaohsiung Normal University                                                         http://www.nknu.edu.tw

 

·          National Sun Yat-sen University                                                                   http://www.nsysu.edu.tw

 

·          National Tainan Institute of Nursing                                                              http://www.ntin.edu.tw

 

·          National Taipei University                                                                              http://www.ntpu.edu.tw

 

·          National Taitung University                                                                           http://www.nttu.edu.tw

 

·          National Taiwan Normal University                                                               http://www.ntnu.edu.tw

 

·          National Taiwan Ocean University                                                                http://www.ntou.edu.tw

 

·          National Taiwan University of Arts                                                                 http://www.ntua.edu.tw

 

·          National Taiwan University                                                                             http://www.ntu.edu.tw

 

·          National Tsing Hua University                                                                        http://www.nthu.edu.tw

·          National University of Kaohsiung                                                                    http://www.nuk.edu.tw

 

·          National Yang Ming University                                                                        http://www.ym.edu.tw

 

·          Taiwan National University of the Arts                                                            http://www.tnnua.edu.tw

 

·          Taipei National University of the Arts                                                              http://www.tnua.edu.tw

 

 

General Private Universities

 

 

·          Aletheia University                                                                                                    http://www.au.edu.tw

 

·          Chang Gung University                                                                                            http://www.cgu.edu.tw

 

·          Chang Jung Christian University                                                                              http://www.eju.edu.tw

 

·          China Medical University                                                                                          http://www.cmu.edu.tw

 

·          Chinese Culture University                                                                                       http://www.pccu.edu.tw

 

·          Ching Yun University                                                                                                http://www.cyu.edu.tw

 

·          Chung Hua University                                                                                            http://www.chu.edu.tw

 

·          Chung Shan Medical University                                                                              http://www.csmu.edu.tw

 

·          Chung Yuan Christian University                                                                            http://www.cycu.edu.tw

 

·          Da-Yeh University                                                                                                   http://www.dyu.edu.tw

 

·          Feng Chia University                                                                                              http://www.fcu.edu.tw

 

·          Fu Jen Catholic University                                                                                      http://www.fju.edu.tw

 

·          Hsuan Chuang University                                                                                       http://www.hcu.edu.tw

 

·          Huafan University                                                                                                    http://www.hfu.edu.tw

 

·          I-Shou University                                                                                                     http://www.isu.edu.tw

 

·          Kaohsiung Medical University                                                                                 http://www.kmu.edu.tw

 

·          Ming Chuan University                                                                                            http://www.mcu.edu.tw

 

·          Nanhua University                                                                                                   http://www.nhu.edu.tw

 

·          Providence University                                                                                              http://www.pu.edu.tw

·          Shih Chien University                                                                                              http://www.usc.edu.tw

·          Shih Hsin University                                                                                                http://www.shu.edu.tw

 

·          Soochow University                                                                                                 http://www.scu.edu.tw

 

·          Taipei Medical University                                                                                         http://www.tmu.edu.tw

 

·          Tam kang University                                                                                                http://www.tku.edu.tw

 

·          Tatung University                                                                                                     http://www.ttu.edu.tw

 

·          Tunghai University                                                                                                    http://www.thu.edu.tw

 

·          Tzu Chi University                                                                                                     http://www.tcu.edu.tw

 

·          Yuan Ze University                                                                                                    http://www.yzu.edu.tw

 

 

Technical Unviersities

Public

 

·          National Formosa University                                                                                    http://www.nfu.edu.tw

 

·          National Kaohsiung First University of Science and Technology                             http://www.nkfust.edu.tw

 

·          National Kaohsiung Marine University                                                                     http://www.nkmu.edu.tw

 

·          National Kaohsiung University of Applied Sciences                                                http://www.kuas.edu.tw

 

·          National Pingtung University of Science and Technology                                        http://www.npust.edu.tw

 

·          National Taiwan University of Science and Technology                                           http://www.ntust.edu.tw

 

·          National Taipei University of Technology                                                                  http://www.ntut.edu.tw

 

·          National Yunlin University of Science and Technology                                              http://www.yuntech.edu.tw

 

 

Private

·          Chaoyang University of Technology                                                                          http://www.cyut.edu.tw

 

·          Cheng Shiu University                                                                                              

    http://www.csu.edu.tw

 

·          Fooyin University                                                                                                          http://www.fy.edu.tw

 

·          Lunghwa University of Science and Technology                                                          http://www.lhu.edu.tw

 

·          Ming Hsin University of Science and Technology                                                         http://www.must.edu.tw

 

·          Shu-Te University                                                                                                          http://www.stu.edu.tw

 

·          Southern Taiwan University of Technology                                                                   http://www.stut.edu.tw

 

Technical Colleges

 

Public

·          National Pingtung Institute of Commerce                                                                 http://www.npic.edu.tw

 

·          National Taichung Institute of Technology                                                                http://www.ntit.edu.tw

 

·          National Taiwan Junior College of Performing Art                                                    http://www.ntjcpa.edu.tw

 

 

Private

 

·          China Institute of Technology                                                                                  http://www.chit.edu.tw

 

·          Ching Kuo Institute of Management and Health                                                      http://www.cku.edu.tw

 

·          Chung Kuo Institute of Technology                                                                          http://www.ckitc.edu.tw

 

·          Chungchou Institute of Technology                                                                          http://www.ccut.edu.tw

 

·          Chungyu Institute of Technology                                                                              http://www.cit.edu.tw

 

·          Diwan College of Management                                                                                 http://www.dwu.edu.tw

 

·          Fortune Institute of Technology                                                                                 http://www.fjtc.edu.tw

·          Hsing Kuo University of Management                                                                       http://www.hku.edu.tw

·          Hsiuping Institute of Technology                                                                                http://www.hit.edu.tw

 

·          Jin Wen Institute of Technology                                                                                  http://www.kyit.edu.tw

 

·          Leader University                                                                                                        http://www.leader.edu.tw

 

·          Meiho Institute of Technology                                                                                       http://www.meiho.edu.tw

 

·          Mingdao University                                                                                                       http://www.mdu.edu.tw

 

·          Nanya Institute of Technology                                                                                      http://www.nanyu.edu.tw

 

·          Oriental Institute of Technology                                                                                    http://www.oit.edu.tw

 

·          St.Jonh’s and St. Mary’s Institute of Technology                                                          http://www.sjsmit.edu.tw

 

·          Taichung Healthcare and Management University                                                       http://www.thmu.edu.tw

 

·          Tajen Institute of Technology                                                                                         http://www.tajen.edu.tw

 

·          Tatung Institute of Commerce and Technology                                                             http://www.ttc.edu.tw

 

·          The Overseas Chinese Institute of Technology                                                             http://www.ocit.edu.tw

 

·          Transworld Institute of Technology                                                                                 http://www.tit.edu.tw

 

·          Tung Nan Institute of Technology                                                                                   http://www.tnit.edu.tw

·          Tung-Fang Institute of Technology                                                                                 http://www.tf.edu.tw

 

·          Tzu Hui Institute of Technology                                                                                      http://www.tzuhui.edu.tw

 

·          Wu-Feng Institute of Technology                                                                                    http://www.wfc.edu.tw

 

·          Yuanpei Institute of Science and Technology                                                                 http://www.yust.edu.tw

 

·          Yung Ta Institute of Technology and Commerce                                                           http://www.ytit.edu.tw

 

 

 

 

 


  Share Topic     
Tìm kiếm nâng cao

Tour trong nước       Tour nước ngoài       KS trong nước       Học và thi lái xe ô tô B2       Cho thuê xe       Liên hệ       Tel: (04) 3923 2667 Hotline: 0903 222 942