DU HỌC CÁC NƯỚC > Du học Đài Loan >
Các trường cao đẳng Email Bản in

Danh sách các trường Cao Đẳng tại Đài Loan

(12 Dec 2013 16:23:44)

 

·          National Taipei College of Nursing                                                          

http://140.131.85.13/nursing/en_nurs-new/e_index.htm

 

·          Hwa Hsia College of Technology and Commerce        

http://www.lib.hwh.edu.tw/

 

·          Mackay Medicine, Nursing and Management College                                           

http://www.mkc.edu.tw

 

·          Wenzao Ursuline College of Languages                                                                    

http://www.wtuc.edu.tw

 

·          Taiwan Police College

http://www.tpa.edu.tw/

 

·          College of Engineering, National Taiwan University

http://www.eng.ntu.edu.tw/eng/english/

 

·           Yuh – Ing Junior college of Health care & Management

http://www.yuhing.edu.tw/

 

·           National Taiwan College of Performing Arts

http://www.tcpa.edu.tw/bin/home.php

 

·          National Taipei College of Business     

http://www.ntcb.edu.tw/

 

·          Tzu Chi College of Technology

http://www.tccn.edu.tw

 

·          Kao Fong College of Digital Contents 

http://www.kfcdc.edu.tw/

 

·          Taiwan Hospitality and Tourism College

http://www.tht.edu.tw

 

·          Taipei College of Maritime Technology

http://www.tcmt.edu.tw

 

·          Mackay Medical  College

http://www.mmc.edu.tw

 

·          Taipei Physical Education College

 http://www.tpec.edu.tw

 

·           National Tainan Institute of Nursing

 http://www.ntin.edu.tw

 

·            National Taitung Junior College

http://www.ntc.edu.tw

 

·           Cardinal Tien College of Healthcare & Management 

 http://www.ctcn.edu.tw

 

·          Min-Hwei College of Health Care Management

  http://www.mhchcm.edu.tw/

 

·            KaoMei College of Health Care & Management

   http://163.16.225.4/

 

·            Dharma Drum Buddhist College

  http://www.ddbc.edu.tw/zh/

 

·              Christ’s College

  http://www.cc.edu.tw


  Share Topic     
Tìm kiếm nâng cao

Tour trong nước       Tour nước ngoài       KS trong nước       Học và thi lái xe ô tô B2       Cho thuê xe       Liên hệ       Tel: (04) 3923 2667 Hotline: 0903 222 942