Hướng dẫn viết thư động lực du học Đức

Ngày đăng bài : 2/25/2020 11:15:26 PM

Thư động lực phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v

Hướng dẫn viết thư động lực du học Đức

Hướng dẫn viết thư động lực

NGUYỄN X X

Sinh ngày: XX/ XX/ XXXX.

Số hộ chiếu: C0000000

XXX, Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam

Di động: 0000 000 000 - Email: xxxxxx@gmail.com

Hà Nội, ngày xx/ xx/ xxxx

Kính gửi: Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Mở bài:

Tôi là Nguyễn XX, viết thư này … tham gia chương trình đào tạo nghề kép Điều dưỡng viên/ Nhà hàng khách sạn, Cơ khí … thực hành có trả lương tại Đức bắt đầu từ ngày xx/xx/2020.

Thân bài:

Chia làm 4-5 đoạn văn có nội dung nhỏ khác nhau, có thể thay đổi thứ tự đoạn văn tùy theo cách viết của mỗi người và phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v.

Năng lực học tập, làm việc

Nêu rõ năng lực học tập, làm việc, tính cách, sở thích, năng lực đặc biệt, văn hóa, văn nghệ CÓ THỂ bổ trợ cho nghề dự định học

Nêu rõ hoàn cảnh gia đình, xã hội, sở thích, v.v. NẾU liên quan đến nghề dự định học.

Nêu kế hoạch học tập tại Việt Nam và kế hoạch học tập tại Đức:

Liên hệ kiến thức, kinh nghiệm đã học nghề, cao đẳng/ đại học trước đây có Môn nào? Kỹ năng nào? Có thể áp dụng được với nghề dự định học không?  

Kế hoạch học tập tại Đức:

Học tiếng Đức B1+B2: Học trường nào, ở đâu, thời gian, số tiết, học gì, học phí.

Chương trình học nghề kép: Học trường nào, ở đâu, thời gian học, tên khóa học, mức lương thực hành,

Nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm bản thân khi tham gia chương trình đào tạo.

Lưu ý: Quy định của ĐSQ áp dụng từ 02.03.2020 chi phí ăn ở sinh hoạt tối thiểu của sinh viên trong thời gian học tiếng là 853 EUR/tháng và thời gian học nghề là 929 EUR/tháng.

Chứng minh tiền phong tỏa tài khoản trong thời gian học nghề:

HS: NGUYỄN NHẬT LONG - Dự tính

 Euro

TT

Nội dung tiền cần phong tỏa

 Số tiền

 S Lg

 Thành tiền

1

6 tháng học tiếng Đức B1+B2

          853

              6

                   5,118

2

Lương năm 1 = 929-750

          179

            12

                   2,148

3

Lương năm 2 = 929-800

          129

            12

                   1,548

4

Lương năm 3 = 929-950

               -

            12

 

5

Tổng số tiền cần phong tỏa

 

 

                   8,814

Bằng chứng đã trả tiền học phí tiếng Đức và chi phí khách hoặc Chứng minh có đủ tiền để trả :

HS: NGUYỄN NHẬT LONG - Dự tính

 Euro

6

Học phí tiếng Đức, phí thi

       1,950

              1

                   1,950

7

Tài liệu học tập dự tính

200

1

                      200

Kết luận:

Khẳng định bản thân mong muốn và đủ điều kiện tham gia chương trình.

Gửi kèm hồ sơ liên quan + Cảm ơn hoặc đề nghị.

Cảm ơn

(Ký tên)

 


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN