Nhân viên kho vận

Ngày đăng bài : 7/28/2022 10:42:25 PM

Làm việc ở bộ phận kho, chịu trách nhiệm về hàng hoá trong kho, nhập,xuất, cất trữ, bảo quản

Nhân viên kho vận

Làm việc ở bộ phận kho, chịu trách nhiệm về hàng hoá trong kho, nhập,xuất, cất trữ, bảo quản


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN