Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm

Ngày đăng bài : 1/4/2020 10:42:36 PM

Chương trình học tiếng tại Hàn Quốc

Thời gian học 2 năm (từ thứ 2 - thứ 6 * 4 tiết/ngày).

Visa đại sứ quán phỏng vấn hoặc Visa trường phỏng vấn (Visa thẳng)

Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm

 

Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ M.Z.V : 0903222942

 


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN