Chương trình sinh viên quốc tế Nova Scotia - Nova Scotia International Student Program (NSISP)

Chương trình sinh viên quốc tế Nova Scotia - Nova Scotia International Student Program (NSISP)

Chương trình PTTH khối trường công ( có cả IB) - chất lượng tốt và chi phí thấp nhất Canada

Trường THPT Bodwell - Bodwell High School

Trường THPT Bodwell - Bodwell High School

Bodwell High School

Địa chỉ: 955 Harbourside Dr, North Vancouver, BC V7P 3S4, Canada

Website: https://bodwell.edu/

Nhật Vinh ETS là văn phòng du học gửi học sinh Việt Nam đầu tiên sang học tại trường Bodwell. Bodwell đã giành được sự tin tưởng của các gia đình về chất lượng giáo dục toàn diện. Bodwell là trường duy nhât đón nhận cả 4 người con trong một gia đình tại Hà Nội sang học chương trình PTTH tại Canada.  

Trường THPT Bronte - Bronte High School

Trường THPT Bronte - Bronte High School

Trường THPT Bronte - Bronte College

Địa chỉ: 88 Bronte College Ct, Mississauga, ON L5B 1M9, Canada

Website: https://brontecollege.ca/

 

Trường THPT Columbia International College - Columbia International College (CIC)

Trường THPT Columbia International College  - Columbia International College (CIC)

Columbia International College

Địa chỉ: 1003 Main St W, Hamilton, ON L8S 4P3, Canada

Website: https://www.cic-totalcare.com/vi/

Khối trường công Richmond - Richmond School District

Khối trường công Richmond - Richmond School District

Địa chỉ: 1580 West Broadway, Vancouver, BC V6J 5K8, Canada

Website: http://www.studyinrichmond.sd38.bc.ca/