International College of Manitoba (ICM) - University of Manitoba (UoM) - đại học Manitoba

International College of Manitoba (ICM) - University of Manitoba (UoM) - đại học Manitoba

ICM - đại học năm 1 dành riêng cho sinh viên quốc tế - bước chuyển tiếp sang năm 2 tại đại học Manitoba (UoM) có nhiều hỗ trợ nhất 

Fraser International College (FIC) - Simon Fraser University (SFU)

Fraser International College (FIC) - Simon Fraser University (SFU)

FIC - đại học năm 1 dành riêng cho sinh viên quốc tế - bước chuyển tiếp sang năm 2 tại đại học Simon Fraser (SFU) có nhiều hỗ trợ nhất 

❤️trường số 1 Canada khối Comprehensive Unviersity: 

https://www.macleans.ca/…/university-rankings-2020-canadas…/

University of Sasketchewan - đại học Regina

University of Sasketchewan - đại học Regina

Top 5 trường đại học đào tạo tiến sỹ - đào tạo bác sỹ - có bệnh viện trong trường của Canada