Lập trình viên

Lập trình viên

Thiết kế xây dựng bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp các phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau

Kỹ thuật viên tích hợp hệ thống

Kỹ thuật viên tích hợp hệ thống

Tich hợp hệ thống, quản lý hệ thống công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm chính về phần cứng và phần mềm của các hệ thống máy tính